PROGRAM

Godziny mogą ulec zmianie. Szczegółowy plan godzinowy, będzie dopasowany do liczby zgłoszonych par i zostanie opublikowany najpóźniej 21.09.2022 do godziny 22.00.

24.09.2022

sobota

BLOK I

Rozpoczęcie: 9:00

UNDER 10 Standard – OPEN
UNDER 10 Latin – OPEN 
UNDER 12 Standard – OPEN 
UNDER 12 Latin – OPEN
UNDER 14 Standard – OPEN 
UNDER 14 Latin – OPEN 

12-13 D ST  
12-13 D LA  
Pow 15 E+F ST
Pow 15 E+F LA 

BLOK II

Rozpoczęcie: 12:00

UNDER 10 komb 6 tańców (WA,VW,Q,CC,S,J) Open
UNDER 12 komb 8 tańców (WA,T,VW,Q,CC,S,R,J) Open
UNDER 14 komb 10 tańców Open
Pow 15 D ST
Pow 15 D LA 
Pow 15 C ST
Pow 15 C LA

BLOK III

Rozpoczęcie: 15:30

UNDER 16  OPEN komb 10 tańców – eliminacje
UNDER 19 OPEN ST – eliminacje 
UNDER 19  OPEN LA – eliminacje 
UNDER 21  OPEN LA – eliminacje 
RISING STARS Adults STANDARD – eliminacje 
Adults LATIN – eliminacje 

BLOK IV - GALA WIECZORNA

Rozpoczęcie: 19:30

UNDER 16  OPEN komb  FINAŁ
UNDER 19  OPEN ST  FINAŁ
UNDER 19  OPEN LA  FINAŁ
UNDER 21  OPEN LA  FINAŁ
RS Adults ST  FINAŁ
Adults LA  1/2 FINAŁU, FINAŁ 

25.09.2022

niedziela

BLOK I

Rozpoczęcie: 9:00

do 9 solo H – TYLKO POLSKIE PARY
do 9 brąz – TYLKO POLSKIE PARY
8-9 brąz solo – TYLKO POLSKIE PARY
8-9 srebro solo – TYLKO POLSKIE PARY
10-11 H solo 
12-15 H solo
12-13 H
12-13 G
12-13 F
10-11 H
10-11 G
10-11 F

BLOK II

Rozpoczęcie: 12:00

ProAm STANDARD & LATIN: 
Single Dance 
2-Dance Challenge  W, T / CC, R 
3-Dance Challenge W, T, Q/ CC, R, J
Scholarship (5 Dances) 

BLOK III

Rozpoczęcie: 15:30

14-15 D LA
14-15 D ST

UNDER 16 Open LA eliminacje 
UNDER 16 Open ST eliminacje 
UNDER 19 Open kombinacja 10 tańców eliminacje 
UNDER 21 Open ST eliminacje 
RISING STARS Adults LATIN eliminacje 
Adults STANDARD eliminacje 

BLOK IV GALA WIECZORNA

Rozpoczęcie: 19:00

UNDER 16 Open ST FINAŁ
UNDER 16 Open LA FINAŁ
UNDER 19 Open kombinacja 10 tańców – FINAŁ
UNDER 21 Open  ST FINAŁ
RISING STARS Adults LATIN 1/2 FINAŁU i FINAŁ
Adults STANDARD 1/2 FINAŁU i FINAŁ