REGULAMIN PRO AM

Turniej tańca Towarzyskiego Polish Dance Festival w kategorii PRO-AM Ożarów Mazowiecki 25.09.2022 (niedziela)
REGULAMIN

1. ORGANIZATOR:
Szkoła Tańca Polish Club
Polish Dance Sport Club

2. DATA I MIEJSCE IMPREZY:
• 25.09.2022 r. (Niedziela) godz.12:00,
• MCC Mazurkas Confersence&Centre Hotel ul Poznańska 177

3. KATEGORIE:
1. Turnieju PRO-AM zostanie rozegrany w trzech kat. wiekowych:
A-18-35 lat, B-36-50 lat , C-51+
w stylach: standard i latin, w konkurencjach: Single Dance, 2 Dance, 3 Dance
Challenge, Scholarship oraz Showcase na poziomach Bronze, Silver i Gold.
2. O przynależności do danego poziomu zaawansowania tancerza AMATORA decyduje
instruktor.
3. Dozwolone jest zatańczenie z jednym tancerzem AMATOREM dowolnej liczby tańców
na dowolnym poziomie.
4. Nie ma ograniczeń repertuaru.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W Turnieju PRO-AM w tańcu towarzyskim mogą startować pary w którym jeden z tancerzy jest PRO – tancerzem turniejowym zajmującym się tańcem amatorsko lub profesjonalnie, lub będący instruktorem. Oraz drugi będący AMATOREM (AM) – czyli osobą zajmująca się tańcem rekreacyjnie, która nie jest instruktorem tańca.
2. Zgłoszenie swojego udziału w Turnieju Tańca PRO-AM poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do dnia 19.09.2022 r. Uwaga! Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą uwzględniane!
3. Wpłacenie wpisowego w wysokości:
50 zł/ 12 € od pary za taniec w konkurencji Single Dance
100 zł/ 20 € od pary za konkurencję 2 Dance Challenge, za styl
140 zł/ 30 € od pary za konkurencję 3 Dance Challenge, za styl
200 zł/ 45 € od pary za konkurencję Sholarship, za styl
500 zł/ 100 € showcase

Płatność przelewem na konto lub przy odbiorze numeru startowego przed turniejem.
4. Zgłaszamy się po odbiór numeru startowego najpóźniej na 1,5 godz. przed rozpoczęciem Turnieju. Sędzia główny ma prawo nie dopuścić do startu na turnieju pary, która nie odbierze nr. startowego w wyznaczonym czasie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii w przypadku gdy w jednej z nich zgłosi się mała ilość par, jednak wyniki będą podawane osobno w każdej kategorii.
6. Jakiekolwiek zmiany dotyczące formularza zgłoszeniowego np. (ilości tańców, kategorii itp.) można zgłaszać do dnia 19.09.2022 r., po tym dniu zmiany nie będą uwzględniane!

5. NAGRANIA:
1. Czas trwania nagrań wynosi od 1 minuty do 1 minuty 30 sekund.
2. Sędzia Główny może przedłużyć maksymalny czas trwania nagrań, jeżeli w jego
opinii dłuższy czas trwania nagrań jest konieczny dla właściwej oceny konkretnego tańca w danej rundzie lub w całych zawodach.

6. NUMERY STARTOWE:
-Numery startowe przyznawane są w kolejności zgłoszeń.

7. STROJE
Stroje, w których tańczą tancerze muszą być zgodne z charakterem
danego stylu tanecznego standardowego lub latynoameryka
Stroje powinny być zgodne z przyjętymi normami dla kobiet i mężczyzn w
konkurencji tańca towarzyskiego.
3. Reklama umieszczona na numerach startowych przez organizatora nie może być
w żaden sposób ukrywana przez zawodnika.

8. ZASADY SĘDZIOWANIA I TURNIEJU PRO-AM:
1. Na Turnieju PRO-AM obowiązuje tajne sędziowanie. Ocenie sędziowskiej podlega zawodnik AMATOR.
2. Obowiązuje Skating System zliczania ocen sędziowskich. We wszystkich rundach poprzedzających finał, co najmniej 50% uczestniczących par jest typowanych do następnej rundy.
3. W finale powinno być nie więcej niż sześć (6) par, ale jeśli zgodnie z systemem Skating, do finału kwalifikuje się więcej niż 6 par, wówczas decyzję o ilości uczestników w finale podejmuje sędzia komisarz.
4. Ogłoszenie par awansujących do następnej rundy odbywa się natychmiast po obliczeniu wyników.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii wiekowych, w przypadku, gdy w jakiejś konkurencji zgłosi się jedna para.

9. FOTOGRAFOWANIE I FILMOWANIE TURNIEJU PRO-AM:
1. Filmowanie Turnieju PRO-AM jest dozwolone bez opłaty.
2. Tancerze startujący w turnieju mogą być filmowani i fotografowani przez osoby
znajdujące się na sali.
3. Pary zgłaszające swój udział w Turnieju PRO-AM wyrażają bezwarunkową i
bezterminową zgodę na filmowanie imprezy oraz na nieodpłatne wykorzystanie serwisu fotograficznego i filmowanego dla potrzeb własnych organizatora.