OPŁATY STARTOWE

60 zł osoba za styl/kombinacje:
Do 9 H SOLO,
DO 9 H,
10-11 E SOLO

80 zł osoba za styl/kombinacje/solo, PO TERMINIE 16.09 OPŁATA PODWÓJNA (160 zł)
UNDER 10 SOLO/ST/LA/KOMBINACJA
UNDER 12 SOLO/ ST/LA/KOMBINACJA
UNDER 14 SOLO/ST/LA/ KOMBINACJA
UNDER 16 SOLO ST/LA

100 zł osoba za styl/kombinacje, PO TERMINIE 16.09 OPŁATA PODWÓJNA (200 zł)
UNDER 16 ST/LA
RISING STARS UNDER 16 ST/LA

120 zł osoba za styl PO TERMINIE 16.09 OPŁATA PODWÓJNA (240 zł)
UNDER 19 ST/LA
UNDER 21 ST/LA
AMATEURS RISING STARS ST/LA
AMATEURS ST/LA
PROFFESSIONALS LA

Konta bankowe:

W opisie przelewu proszę podać nazwiska tancerzy oraz kategorię.

Rachunek EUR
PL 42 1160 2202 0000 0005 0406 2585 SWIFT BIGBPLPW XXX
Rachunek PLN
43 1160 2202 0000 0005 0406 2955

Szkoła Tańca Polish Club
Kamila Kajak-Mosejcuk
ul. Ignacego Mościckiego 34C
05-080 Lipków